[vc_row][vc_column][vc_column_text]Енергетичний аудит – енергетичне обстеження будівлі з метою встановлення ефективності використання енергетичних ресурсів та розробка заходів, які дозволять суттєво знизити їх споживання, доцільність впровадження яких економічно обґрунтовується.
Результатом проведення енергоаудиту є звіт з енергетичного аудиту будівлі, в якому описується поточний стан будівлі, визначаються критичні місця, через які відбувається втрата енергії, і причини їх виникнення, розробляється перелік заходів, які дозволять їх усунути або знизити, оцінюється орієнтовна вартість впровадження таких заходів, економія енергії та коштів, до яких призведе реалізація енергоефективних заходів та пріоритетність їх впровадження.
Разом зі звітом з енергетичного аудиту досвідчені аудитори компанії «Топ-Інформ» розробляють енергетичний паспорт і енергетичний сертифікат, який відповідно до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” з 1 липня 2019 є обов’язковим для:

  • об’єктів будівництва;
  • будівель і відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм (оренду) на термін не менше одного року;
  • будівель, в яких в приміщеннях загальною опалювальною площею понад 250 квадратних метрів розташовані державні органи і часто відвідуваних громадянами з метою здійснення ними права на звернення та на отримання адміністративних послуг відповідно до законодавства;
  • отримання державної підтримки здійснення заходів щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичну ефективність будівель (крім випадків, коли такі заходи здійснюються фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання).

Всі енергетичні сертифікати, розроблені атестованими енергоаудиторами компанії, мають високий рівень достовірності при перевірці верифікаторами Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Фахівці компанії «Топ-Інформ» мають значний досвід в проведенні енергетичних аудитів будівель і розробки енергетичних сертифікатів будівель бюджетної власності:

  • дошкільні навчальні заклади;
  • загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади;
  • вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації;
  • установи охорони здоров’я;
  • установи адміністративного призначення;
  • установи дозвілля і спортивні установи.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Енергоаудит будівель бюджетної сфери