Енергоаудит підприємства – комплексне енергетичне обстеження підприємства з метою оцінки ефективності використання енергії та розробки пакету енергозберігаючих заходів.

У структурі собівартості кожного товару або послуги присутні енергоносії. Зазвичай енергоаудит підприємства слід проводити, якщо в структурі собівартості продукції або послуг енергоносії становлять не менше 5%. Зниження споживання енергоносіїв дозволяє зменшити собівартість продукції або послуг і зробити їх більш конкурентоспроможними на ринку.

Першим кроком на шляху до енергоефективності є енергоаудит підприємства. Ми виконуємо енергоаудит за міжнародним стандартом ISO 50002, тому його результати приймаються іноземними банками та грантовими установами.

В процесі енергоаудиту бізнесу робиться акцент на різниці між розрахунковими і фактичними значеннями споживання енергії інженерними системами і будівлями. При розробці плану заходів враховуються особливості технологічного процесу, графік роботи основного устаткування і персоналу.

За результатами енергоаудиту визначаються можливі варіанти модернізації інженерних систем і розробляється програма енергозбереження, що включає в себе план енергозберігаючих заходів.

Ставайте енергоефективними і конкурентоспроможними разом з нами!

Енергоаудит підприємства ISO 50002