Компанія Топ-Інформ надані послуги з впровадження та сертифікації системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) в Україні згідно міжнародного стандарту ISO 50001. Наша компанія є офіційним представником в Україні німецької компанії Envidatec GmbH – одного з лідерів на ринку енергоефективних послуг в Німеччині.

Ми пропонуємо своїм клієнтам наступні послуги з побудови систем енергоменеджменту ISO 50001:

 • розробка політики енергоефективності;
 • розробка системи енергоменеджменту та навчання персоналу;
 • розробка плану і підготовка до сертифікації системи енергоменеджменту за стандартом ISO 50001;
 • проведення наглядового аудиту в процесі підготовки;
 • проведення підготовчого аудиту перед проведення сертифікації;
 • сертифікація системи енергоменеджменту за стандартом ISO 50001;
 • повторна сертифікація системи енергоменеджменту за стандартом ISO 50001.

Енергетичний менеджмент – це система управління, спрямована на постійне підвищення ефективності споживання енергоносіїв.

Система енергоменеджменту може бути впроваджена на будь-якому об’єкті, який споживає енергоносії (електроенергія, газ, вода, тепло) незалежно від форми власності та виду діяльності.

Вимоги до системи енергоменеджменту визначаються міжнародним стандартом ISO 50001. Цей стандарт дозволяє гармонійно вписати систему енергоменеджменту в уже існуючу систему менеджменту.

Переваги від впровадження системи енергоменеджменту:

 • підвищення рівня управління та моніторингу виробничих процесів;
 • підвищення якості продукції (послуг) за рахунок зниження питомої споживання енергоносіїв на одиницю продукції, що випускається (послуги, що надається);
 • зниження викидів парникових газів;
 • зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій;
 • підвищення іміджевої складової;
 • підвищення інвестиційної привабливості.
Побудова систем енергоменеджменту ISO 50001